Vẹt v người

 

        Một b qu tộc trn đường ra phố bao giờ cũng đi ngang tiệm bn chim. Mỗi lần nhc thấy b, con vẹt trong lồng treo gần cửa tiệm lại ph ra cười khanh khch, ku to:

        - H h h! B gi xấu x mập như ci thng! B gi xấu x mập như ci thng!

        Một hm chịu hết nổi, b qu tộc hầm hầm bước vo, g g cn d ln quầy bảo chủ tiệm:

        - Ny ng, chỉ cần con vẹt của ng lm nhục ti một lần nữa l cả n lẫn ci tiệm ny sẽ c dịp dọn đi nơi khc.

        Chủ tiệm xin lỗi v hứa sẽ bảo con vẹt.

        Hm sau, b qu tộc chậm ri đi ngang tiệm. Con vẹt r ln cười khanh khch:

        - H h h! B gi... B gi...

        B qu tộc dừng lại, hỏi:

        - My định ni ci g?

        Con vẹt trả lời:

        - B dư biết m! B dư biết m!

(Source: BBT Lng Văn)

 

Trở lại trang chnh