Việt Nam ’’được’’ liệt kê trong danh sách Ô Nhục Hall Of Shame

Ngày 1/02/2007
 

Tổ chức International Christian Concern (ICC - tổ chức Quan Tâm Thiên Chúa Giáo Thế Giới) vừa phổ biến một tài liệu dày 37 trang, liệt kê 10 quốc gia tệ nhất trên thế giới về đàn áp những người theo Thiên Chúa Giáo.

Danh sách ô nhục Hall of Shame Awards 2007 sắp hạng các quốc gia sau đây theo thứ tự tệ nhất gồm Bắc Hàn, Iraq, Ethiopia, Saudi Arabia, Somalia, Iran, Eritrea, Trung Hoa, Việt Nam, và Pakistan.

Đây là danh sách đầu tiên của cơ quan này dựa vào những dữ kiện mới nhất từ tháng 12-2005 đến tháng 12-2006 .

Trước đây, Việt Nam Cộng Sản bị Hoa Kỳ liệt kê trong danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Countries of Particular Concern, CPC) v́ những vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng, nhưng vào cuối năm ngoái Hoa Kỳ đă bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách này v́ các toan tính chính trị và kinh tế, mặc dù những vi phạm tôn giáo của CSVN không hề cải tiến.

Tổ chức ICC đă thành lập danh sách Ô Nhục này lần đầu tiên để đánh động dư luận và lương tâm thế giới về những vi phạm tôn giáo.

Để t́m hiểu thêm các dữ kiện liên quan đến việc đánh giá và xếp hạng 10 nước Ô Nhục này, mời qúy vị tham khảo trang nhà của ICC tại www.persecution.org , email icc@persecution.org, địa chỉ 2020 Pennsylvania NW #941, Washington DC 20006-1846; telephone 1-800-422-5441.

Trở lại trang chánh