Thi văn độc giả:

 

VIẾT NỐT BI THƠ

Ti viết bi thơ khi trời chớm hạ

Viết chưa xong nắng đ phai mu

Mảnh vườn sau bắt đầu đổ l

Gi giao ma thoang thoảng xn xao.

 

V ci lng ti buồn trăn trở

Nhn my bay hoi vọng qu nh

ường ngược xui bước đời đ lỡ

Cuộc tương phng biền biệt xa xi.

 

Nhớ về nhau đm buồn khoắc khoải

Một lần đi năm thng biệt m

Vẫn chờ mong bao giờ trở lại,

Hay đnh vi lấp ci thin thu?

 

Hồn thơ cũng phiu du lận đận

L lệ sầu trn mắt người thương

ời xa vắng thơ ti hiu quạnh

Như dng sng lặng dưới trăng buồn!

 

Cố viết trọn bi thơ dang dở

Bảo cố nhn đừng hận bể du

Hy tha thứ người đời lầm lỡ

ọc thơ tm cuộc sống nhiệm mầu!

Hn Thin Lương

 

Cng một tc giả Hn Thin Lương

Đi dng sơ lược về tc giả Hn Thin Lương

 

 

Trở lại trang chnh