Vỏ quít dày

 

Phan Văn Khải công du Brunei, một nước giàu có nhưng chỉ rộng hơn tỉnh Tây Ninh một tí, nằm ở vĩ tuyến 4, phía Nam Cà Mau. Thấy Brunei nhỏ bé quá, khi bàn về quân đội, Khải vọt miệng hỏi Quốc-vương Brunei, không giấu được vẻ châm-biếm:

 

- Thế, nước ngài cũng đặt ra bộ Quốc Pḥng à?

 

Không đổi sắc mặt, Quốc vương Brunei đáp:

 

- Có ǵ lạ đâu! Th́ cũng như nước ngài đặt ra bộ Tư Pháp vậy mà!

 

 

Trở lại trang chánh