Định nghĩa VỢ TỐT

Vợ tốt: Phải đẹp gái - Không kiêu sa -

Thích ở nhà - Lo nội trợ -

Không cắc cớ chửi chồng con -

Không phấn son - Không nhiều chuyện -

Không hà tiện - Không càm ràm -

Phải siêng năng - Không lười biếng -

Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -

Giỏi nữ công - Và gia chánh -

Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -

Biết dạy con - Ứng xử tốt -

Không quá dốt - Không quá khôn -

Không ôm đồm - Không ủy mị -

Không thiên vị - Không cầu kỳ -

Không quá phì - Không quá ốm -

Không dị hợm - Không chanh chua -

Không se sua - Không bẻm mép -

Không bép xép - Không phàn nàn.

==> Không có đâu  ^_^

Đừng có KIẾM...