Xạo Hết Chỗ Nói

        Nắng mưa là bệnh của trời, Ba hoa là bệnh của người Vê-Em (VM). Quả vậy, cán bộ Vẹm đă nổi tiếng xạo nhất thế giới, bắt đầu từ chuyện máy lạnh chạy đầy đường của những năm sau 75, cho tới câu chuyện sau đây...

        Tôn Nữ Thị Ninh hất mặt hỏi tài xế Limousine khi xe chạy ngang qua Tower of London, dáng điệu rất là hoàng phái:

        - Cái ǵ rứa hè?

        Tài xế giải thích:

        - Thưa bà, đó là tháp Luân đôn khởi xây từ năm 1346 và hoàn-tất năm 1412. 

        Tôn Nữ Thị Ninh lôi máy tính ra bấm bấm một lúc rồi cười khỉnh:

        - Sáu mươi sáu năm! Mần răng mà lâu rứa! Ở Việt Nam, nhà nuớc xây 2 năm là xong rồi!

        Đi ngang qua House of Parliament, Tôn Nữ Thị Ninh lại hỏi:

        - C̣n cái nhà kia?

        Tài xế:

        - Thưa bà, đó là Nhà Quốc Hội, xây từ năm 1544, xong năm 1618.

        Tôn Nữ Thị Ninh lại lôi máy tính ra bấm bấm một lúc thật lâu rồi lại cười khỉnh:

        - Lâu rứa! Bảy mươi bốn năm! Cái này th́ Nhà Nước Việt Nam xây chừng một năm là xong rồi!

        Tài xế Limousine bắt đầu hầm trong bụng, nhưng không nói ǵ. Lát sau, xe chạy ngang Hoàng cung của Anh quốc, Tôn Nữ Thị Ninh buột miệng:

        - C̣n cái kia? Xây mất mấy trăm năm?

        Tài xế Limousine trả miếng:

        - Ồ, cái đó hả? Mới hôm qua đi ngang, người ta đang .. đổ móng!

____________

        Ghi chú: Chuyện này Thủy Tạ cóp nhặt được trên các báo. Không biết Tôn Nữ Thị Ninh là ai. Gởi i-meo hỏi BS Tôn Thất Sơn, ổng nhất định thà chết không chịu nói. 

 

Trở lại trang chánh