Thi văn độc giả:

 

XUÂN HUY HOÀNG

Xuân  Kỹ  Dậu  một  mùa  Xuân  lịch  sử

Xuân  huy  hoàng  rực  sáng  cả  trời  Nam

Xuân  diệt  thù  chấm  dứt  bọn  sài  lang

Xuân  bất  khuất  với  Quang  Trung  Hoàng Đế

Xuân  quật  khởi  dân  Nam  thề  tử chiến

Xuân  sa  trường  pháo  súng  nổ  rền  vang

Xuân  tưng  bừng đầy chiến  thắng  vinh  quang

Xuân  hănh  diện  trong  ḷng  người  chiến  sĩ

                              
***

Xuân  anh  dũng  đă  qua  bao  thế  kỷ

Xuân  nay  về  vang  vọng  tiếng  Xuân  xưa

Xuân  oai  hùng  dân  tộc  Việt  có  thừa

Xuân  Cách  mạng  ta  quay  về  dệt  mộng

Xuân  Quang  Trung  vẫn luôn luôn sống động

Xuân  thanh  b́nh  phải  đến  với  dân  Nam

Xuân  biên  khu  ngạo  nghễ  bóng  Cờ  Vàng

Xuân  giải  phóng  thề  nối  ḍng  quốc  sử

Ly - Hương

 

 

 

Trở lại trang chánh