XUN TRNG SĨ


Trng sĩ hy ngm cu:

"Ty ngọa sa trường qun mạc tiếu

Cổ lai chinh chiến kỷ nhn hồi"

Cũng bởi v:

Lng quyết tử tiến ln đường gi bụi,

Hai bn tay thề phục lại san h.

Thi Bnh Dương lấp san bằng sầu nhục tủi

lấy mu đo rửa sạch mu yu ma.

Thế cho nn:

Trng sĩ hy cng ta tay nắm tay,

Thu Năm Hồ dốc lại một hồ say

Đm Xun đầu với rượu nồng pho nổ

Hy vui cho đỡ buồn xa đất Tổ.

Rồi ngy mai, từ ngy mai:

L tưởng Việt như trời Xun sng tỏ,

Chp sử Việt nh dương phơi mu đỏ

Trng sĩ cầm thanh gươm của ng Cha,

Phấn hồn xưa giết giặc đi lại nh.

Trng sĩ hy ln:

Những xm lược, bc lột hại sinh linh.

Những bun dn bn nước cầu vinh,

Hy giết sạch chớ gườm tay sợ c.

Cho trong trắng ni con Hồng chu Lạc.

Rồi ngy kia:

Một ngy kia Thắng Nghĩa ca

Sẽ vang lừng đy đ quốc gia.

V lc đ:

Trng sĩ sẽ lại cng ta

Tay cầm tay cng ht cu

St Tht Bnh Ng của ng cha từ thuở nọ

"Đoạt so Chương Dương độ

Cầm hồ Hm tử quan"

Sng nổ ran

Pho nổ ran

Cng hn hoan.

Liễu Chu 4821 Tuổi Việt (1942)

X. Y. Thi Dịch L Đng A

(Trch trong Đạo Trường Ngm)